Hoe verloopt de aanvraag?

Vrijblijvend gesprek

Indien u beschermingsbewind voor uzelf of voor iemand anders wilt aanvragen, kunt u telefonisch (06 - 422 55 491) of per e-mail contact met ons opnemen. Wij nodigen u graag uit voor een oriënterend gesprek op ons kantoor, bij u thuis of bij de instelling. Tijdens dit gesprek informeren wij u vrijblijvend over het beschermingsbewind, de kosten en de aanvraagprocedure.

 

Om u goed te kunnen adviseren tijdens dit gesprek dienen wij te beschikken over een aantal gegevens. Voorafgaand aan het gesprek kunt u het intakeformulier invullen zodat wij een beter beeld krijgen van uw financiële situatie.

 

 

De intake

Als tijdens het oriënterend gesprek blijkt dat beschermingsbewind in uw situatie de juiste keuze is, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Tot de intake behoren de volgende werkzaamheden:

  • Voorafgaand aan het intakegesprek dient u het intakeformulier zo volledig mogelijk in te vullen.
  • wij begeleiden u bij het indienen van uw verzoek tot onderbewindstelling bij de rechtbank (zoals het invullen van de benodigde formulieren en het aanleveren van de benodigde stukken) en gaan indien nodig mee naar de zitting.
  • wij inventariseren de samenstelling van uw vermogen, inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen
  • wij beschrijven de boedel
  • wij verrichten alle reguliere werkzaamheden i.v.m. inkomen/werkzaamheden van de cliënt, zoals het aanvragen van een uitkering en huursubsidie, en het regelen van bankzaken
  • aanvragen PGB

Naar aanleiding van uw verzoek zal een zitting plaatsvinden waarbij de kantonrechter het bewind uitspreekt en Lot Bewindvoering aanwijst als bewindvoerder. Volgend op de uitspraak nodigen wij u uit om de financiële stukken aan ons over te dragen.

 

Lot Bewindvoering

Postbus 856
3700 AW Zeist

Telefoon 030 - 889 42 61
E-mail Lot Bewindvoering

Telefonisch spreekuur cliënten:
Ma, di, wo- en donderdag
van 09.00-12.00 uur

  © 2024 Lot Bewindvoering | Sitemap | Privacyverklaring en Disclaimer | Inloggen | Site by TerKuileDesign