Onze tarieven

De tarieven voor professioneel beschermingsbewind zijn bepaald door het landelijk overleg kantonrechters (LOK).


Voor het opstarten van het beschermingsbewind wordt eenmalig een bedrag van €559,- (excl. 21% BTW) in rekening gebracht. Het jaarlijks honorarium voor reguliere bewindvoering bedraagt €1187,04 (excl. 21% BTW). Voor bijzondere werkzaamheden kunnen, met toestemming van de kantonrechter, extra kosten in rekening worden gebracht.

Verder dient u rekening te houden met eenmalige griffierechten. Deze zijn € 83,-.

In bepaalde gevallen is het mogelijk om een vergoeding van deze kosten op basis van de WWB (bijzondere bijstand) te krijgen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw gemeente. Indien er recht bestaat op vergoeding van deze kosten vragen wij dit jaarlijks aan.

Voor echtparen die gezamenlijk onder bewind staan gelden andere tarieven, zoals uit het onderstaand overzicht is af te leiden.

1 persoon

excl. BTW

incl. 21% BTW

Intake Standaard

Maandtarief standaard

€ 559,00

€ 98,92

€ 676,39

€ 119,69

Maandtarief schuldenbewind

€ 128,00

€ 154,88

Echtpaar

Intake standaard

Maandtarief standaard

€ 670,00

€ 118,67

€ 810,70

€ 143,59

Maandtarief: 

Schuldenbewind

1x Standaard + 1x schuldenbewind

 

 

 

€ 153,50

€ 136,08 

 

€ 185,74

€ 164,66

 

Bijzondere werkzaamheden

per uur

€ 69,80

€ 84,46


Verder dient u rekening te houden met eenmalige griffierechten. Deze zijn 81,-.

In bepaalde gevallen is het mogelijk om een vergoeding van deze kosten op basis van de WWB (bijzondere bijstand) te krijgen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw gemeente. Indien er recht bestaat op vergoeding van deze kosten vragen wij dit jaarlijks aan.

Lot Bewindvoering

Postbus 856
3700 AW Zeist

Telefoon 030 - 889 42 61
E-mail Lot Bewindvoering

Telefonisch spreekuur cliënten:
Ma, di, wo- en donderdag
van 09.00-12.00 uur

  © 2024 Lot Bewindvoering | Sitemap | Privacyverklaring en Disclaimer | Inloggen | Site by TerKuileDesign