Bewindvoering in de Praktijk

Als de kantonrechter het bewind heeft uitgesproken zal Lot Bewindvoering vanaf dat moment uw gehele financiële administratie verzorgen, zie "Wat doet de bewindvoerder voor u?".

Wij informeren de instanties en bedrijven waarmee de cliënt een financiële relatie heeft omtrent de onderbewindstelling en hen wordt verzocht het postadres te wijzigen.

Alle inkomsten van de cliënt (salaris, uitkering, huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvang toeslag, belastingteruggave, PGB, kinderbijslag) worden gestort op een zogeheten beheerrekening. Deze rekening staat op naam van de cliënt, maar de beschikking over deze bankrekening ligt in handen van de bewindvoerder. Zodat de bewindvoerder zijn werkzaamheden kan verrichten.

Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de cliënt wordt het leefgeld voor de cliënt (wekelijks) overgeboekt op een leefgeldrekening. Dit is een rekening waarover de cliënt zelf kan beschikken.

Tevens zullen we eventueel een beroep doen op de bijzondere bijstand (WWB) om een bijdrage te krijgen in de kosten van onze werkzaamheden voor de cliënt.

Maandelijks ontvangt de cliënt van ons een overzicht van alle inkomsten en uitgaven. Jaarlijks leggen wij verantwoording af aan de kantonrechter. 

Lot Bewindvoering

Postbus 856
3700 AW Zeist

Telefoon 030 - 889 42 61
E-mail Lot Bewindvoering

Telefonisch spreekuur cliënten:
Ma, di, wo- en donderdag
van 09.00-12.00 uur

  © 2024 Lot Bewindvoering | Sitemap | Privacyverklaring en Disclaimer | Inloggen | Site by TerKuileDesign